kleines Zigeunerschnitzel

kleines Zigeunerschnitzel

mit Pommes Frites