kleines Zigeunerschnitzel

kleines Zigeunerschnitzel

mit Pommes Frites

Price: 7,00€