Bratwurst

Bratwurst

mit Pommes Frites

Preis: 3,00€